​Kontingentbetaling​

​I KBK har klubbens bestyrelse vedtaget følgende regler for kontingent.

Opkrævning:

 • Der betales kontingent en gang pr. sæson. Ved sæson opstart er seneste frist for betaling den 1. oktober.
 • Er man NY spiller, vil man efter tre gange prøvetræning blive indskrevet i Kolding Basketball klub som aktiv spiller, og opkrævet et kontingent efter gældende satser som findes på www.koldingbasketball.dk. Hvis man vælger at stoppe med at spille eller bliver skadet i løbet af en sæson, refunderes kontingentet ikke.
 • Hvis man starter efter nytår skal man betale halvt kontingent.
 • Betales kontingentet ikke indenfor tidsfristen, gives en mundtlig påtale, og betalingen skal være gennemført til den efterfølgende træning. Hvis betalingen stadig ikke er gennemført, vil man blive udelukket fra træning og kamp indtil betalingen foreligger.
 • Trænere: skal ikke betale kontingent, hvis de samtidig er spiller.
 • Bestyrelsesmedlemmer får kontingentet reduceret med 50%.

​Indmeldelse og betaling:

 • Nye spillere skal indmelde sig i klubben via on-line modulet på klubbens hjemmeside. I samme modul tilmeldes hold og betales kontingent for hele sæsonen. Der findes en brugermanual på hjemmesiden.
 • Har man ikke mulighed for at betale on-line, kan indmelding foretages ved bankoverførsel til: (2470 - 8962 163 492) hjemmesiden. Husk at angive tydelig navn og hold.

Kontingent​

U14

1100kr​

U16/U17

1100kr​

Serie 1H

1200kr​

Old Boys

1200kr​

Studerende

800kr

 • ​Motions basket er et særligt tilbud om frit spil i hallen. Der vil ikke være ordinær træning, og det er ikke muligt at deltage i kampe for klubben. Betalende medlemmer på alle andre hold er velkommen til at deltage.
 • Der kan undtagelsesvis aftales en afbetalingsordning i op til 4 rater. Dette skal aftales direkte med kasseren.
 • For studerende, der kan fremvise gyldigt studiekort, nedsættes kontingentet til det halve, mod at der leveres arbejdstimer for klubben. (Gælder ikke for motions basket)
 • 1 arbejdstime svarer til 50 ’’kontingent kroner’’. Arbejdet kan bestå i dommerbord, dommerundervisning på skoler, arbejde der er tilbudt klubben f.eks. ophænge plakater, servering etc.  

Kontakt kasserer Michael Stisen for yderligere informationer.