​Kontingentbetaling​

​I KBK har klubbens bestyrelse vedtaget følgende regler for kontingent.

Opkrævning:

 • Der betales kontingent en gang pr. sæson. Ved sæson opstart er seneste frist for betaling den 1. oktober.
 • Er man NY spiller, vil man efter tre gange prøvetræning blive indskrevet i Kolding Basketball klub som aktiv spiller, og opkrævet et kontingent efter gældende satser som findes på www.koldingbasket.dk. Hvis man vælger at stoppe med at spille eller bliver skadet i løbet af en sæson, refunderes kontingentet ikke.
 • Hvis man starter efter nytår skal man betale halvt kontingent.
 • Betales kontingentet ikke indenfor tidsfristen, gives en mundtlig påtale, og betalingen skal være gennemført til den efterfølgende træning. Hvis betalingen stadig ikke er gennemført, vil man blive udelukket fra træning og kamp indtil betalingen foreligger.
 • Trænere: skal ikke betale kontingent, hvis de samtidig er spiller.
 • Bestyrelsesmedlemmer får kontingentet reduceret med 50 %.

​Indmeldelse og betaling:

 • Indmelding foretages ved bankoverførsel til:
       (2470 - 8962 163 492).
 • Husk at angive tydelig navn og hold, fx Jesper Hansen U13 eller Mette Andersen U19.

Kontingent​

U13/15

1300kr​

U17/U19

1600kr​

Serie 1 A/B

1600kr​

Studerende

800kr

 • Der kan undtagelsesvis aftales en afbetalingsordning i op til 2 rater. Dette skal aftales direkte med kasseren.
 • For studerende, der kan fremvise gyldigt studiekort, nedsættes kontingentet til det halve, mod at der leveres arbejdstimer for klubben.
 • Arbejdet kan bestå i dommerbord, dommerundervisning på skoler, arbejde der er tilbudt klubben f.eks. ophænge plakater, servering etc.  

Kontakt kasserer Jakob Klausen for yderligere informationer.